Zpx

同埋 粵語

11/6/2017 · 2009-03-12 同埋,,,粤语 是什么意思? 2011-07-03 埋佬什么意思?(广东话里的埋佬又是什么意思呢?) 更多类似问题 > 为你推荐: 特别推荐 中国人学哪门外语最容易

狀態: 發問中

而喺香港同埋澳門,市民日常交流,無論喺公共場所、官方場合都係主要用粵語,同時香港大眾媒體同埋娛樂事業嘅繁榮,亦令到粵語嘅文化散佈到全世界。 喺廣東嘅眾多居民喺日常生活交流都係用粵語,但每個地方都有自己地方嘅粵語口音。 粵語面對嘅危機

用嘅國家、地區: 中華人民共和國(廣東、海南、廣西)、 香港

舌尖上的粵語 ( 粵拼 》,粵語翻譯「 脷尖上嘅粵語 lei 6 zim 1 soeng 6 ge 3 jyut 6 jyu 5 」係一部介紹粵語文化嘅網上短片,長大概9分22秒,由羊城 如果整個漢語語系係一樖樹嘅話,噉普通話同埋粵語,重有中國各地嘅語言就係樹上面結嘅果嘞。 」

維基百科除咗粵語版本之外,重有好多唔同語言嘅版本。為咗補充粵語維基嘅不足,我地會將第啲語言譯成廣東話。你可以撳呢度睇下有焉啲文章要翻譯。 關於目前嘅翻譯習慣,請參考翻譯同埋粵語文字專有名

對這兩個虛詞的選擇,有可能會影響句子的意義,或違反粵語的語 法習慣。因此,本文將以日常例子找出現時研究中缺漏的,有關兩者的用法及意義,並分析兩者的分別。 另外,「埋」為粵語中另一常用虛詞,與「同埋」的關係亦值得討論。

香港語言學學會粵語拼音方案 ( 粵拼 ,簡稱粵拼( jyut 6 ping 3 ),係粵語嘅一種拉丁拼音方案,香港語言學學會(LSHK)響1993年製訂,希望用一套簡單、合理、易學、易用嘅粵語語音轉寫方案,嚟統一社會各界對粵語拼寫嘅混亂情況。 語言學會致力推廣粵拼,軟件商同埋網上亦都有基於呢個方案嘅

各方應用 ·

声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情>>

根據粵語詞嘅發音同埋意思,遵守六書造出嚟。例如:粵語表示『升降機』嘅詞音 lip 1,係音譯自英文「 lift 」。為咗寫出呢個音,就用形聲法造字,用「車」字做部首,加個「立」字創造出個「